Thessaloniki European Youth Capital 2014 (TV Spot 01) (2012)

THESSALONIKI EUROPEAN YOUTH CAPITAL 2014
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2014
Official TVSPOT 01

DesThes Production copyright2012
… desthess.gr | Thessaloniki as it is.
DesThess artwork team: Giorgos Skandalaris – Magdalini Siga – Nik Tourbis – Panagiotis Petrou – konstantinos Nikolopoulos – Andreas Papadopoulos – Efi Zagotsi